Vaksinasjon av hund

Enkelte oppdrettere vaksinerer valpen første gang ved 6 ukers alder mot parvo.

De fleste valper vaksineres første gang ved 12 ukers alder mot parvo, valpesyke, smittsom leverbetennelse og kennelhoste.

Neste gang vaksineres hunden når den er ett år mot parvor, valpesyke, smittsom leverbetennelse og kennelhoste.

Deretter vaksineres hunden hvert år. Annenhvert år kun mot kennelhoste, annenhvert år mot alle 4 lidelser.

 

Alle de ovennevnte lidelser forårsakes av virus. Det finnes ingen behandling mot sykdommene, den eneste måten å unngå dem på er å vaksinere.

 

Vaksinasjon av katt

Fra tid til annen har vi epidemier av kattepest i Hallingdal. Katter som beveger seg ute kan være utsatt for sykdommen. Kattepest angriper slimhinner og gir symptomer som rennende nese, irriterte øyne og diarè. Sykdommen kan være dødelig for kattunger, gamle katter og katter med nedsatt immunforsvar.

 

For å forebygge mot sykdommen kan man vaksinere katten årlig.

 

Utenlandsreise

Alle dyr som skal utenlands (alle land unntatt Sverige) skal rabiesvaksineres, ID-merkes med microchip og ha et pass.

 

Grunnvaksinen mot rabies består av en, helst to vaksiner med 4 ukers mellomrom.

120 dager etter siste vaksine tas en blodprøve for å bekrefte at vaksinen har hatt tilstrekkelig effekt. Når du har fått svar på blodprøven stempler vi passet og du kan ta med kjæledyret ditt på reise. Deretter må dyret vaksineres årlig. Det tar altså ca 6 mnd å klargjøre et dyr for utenlandsreise og tilbakeføring til Norge.

 

For tilbakeføring til Norge etter utelandsreise gjelder også regler om 2 behandlinger mot revens lille bendelorm. Behandlingene skal attesteres i passet av autorisert veterinær. Ved reise til Sverige kreves kun en egenerklæring fra eier om at behandlingen er utført.

 

For mer informasjon se Mattilsynet

Hoggorm

Det er ikke uvanlig at hunder møter på hoggorm ute i norsk natur.

 

Vi anbefaler følgende dersom du har mistanke om at hunden din er bitt:

- Hold hunden mest mulig i ro. Hvis mulig, bær hunden til bilen.

- Dersom hunden er bitt i en pote; knyt et tørkle e.l. over bittet for å dempe sirkulasjonen fra bittstedet.

- Kontakt veterinær så raskt som mulig.

 

Veterinæren vil vurdere behandlingen etter bittstedets plassering, hundens symptomer og hundens generelle almentilstand.

Flått

Flåtten øker stadig sitt utbredelsesområde og har blitt vanligere å se også i Hallingdal. Vi anbefaler å undersøke hunder og katter for flått jevnlig gjennom sommeren. Som regel er det tilstrekkelig å fjerne flåtten.

 

Dette skal du gjøre hvis du finner flått på dyret ditt;

- Fjern flåtten med en pinsett eller fingrene ved å snu den om sin egen akse til den slipper av seg selv.

- Legg merke til hvor flåtten satt og følg med på bittstedet.

- I motsetning til hos mennesker ser man sjeldent den røde ringen rundt flåttbittet ved borreliasmitte hos dyr.

- Dersom dyret viser tegn til almenpåkjenning (nedsatt matlyst, økt søvnbehov, slapp på tur etc) eller halthet, kontakt veterinær.

 

 

Ormekur til hund og katt

Ormekur til hund og katt ble fra 2009 reseptpliktig. Dette er bestemt av Statens legemiddelverk som et tiltak for å redusere unødvendig medisinbruk og forebygge at det utvikler seg resistens mot de vanlig brukte legemidlene mot innvollsorm.

Det er utviklet nye retningslinjer for hvor ofte og når dyrene bør behandles med ormekur.

 

 

Hund:

Symptomer på innvollsorm kan være alt fra dårlig vekst, dårlig pels, generell svekkelse, oppkast/diarè og vektreduksjon.

 

Behandling

Valper:         Ved 2, 4, 6, 8 og 12 uker etter fødsel

                   Ved 6 mnd og 12 mnd alder

 

Voksne:        Kun etter påvist innvollsorm i avføringsprøve

 

Drektige og diegivende tisper behandels sammen med valper ved 2, 4, 6 uker. Mot spolorm

 

 

Katt:

Symptomer på innvollsorm kan være alt fra dårlig vekst, dårlig pels, generell svekkelse, oppkast/diarè og vektreduksjon.

 

Behandling

Kattunger:   Ved 2, 4, 6, 8 og 12 uker etter fødsel

                  Ved 6 mnd og 12 mnd alder

 

Utekatter:    Etter behov, som regel 4 ganger i året

 

Innekatter:   Kun etter påvisning av innvollsorm i avføringsprøve

 

Drektige og diegivende katter behandles sammen med kattungene ved 2, 4 6 ukers alder.

 

 

 

Vil du stå på vår mailingliste?

 

Vi sender ut mail med aktuelt stoff for de ulike dyrearter. Vil du stå på vår mailingliste, send oss en mail (se nederst på siden) med følgende informasjon:

 

Navn (eier)

Dyreart(er) av interesse

Din mailadresse 

 

Så hører du fra oss når vi har informasjon eller tilbud som kan interessere deg!

 
Veterinærene Nedre Hallingdal & Dyrebutikken