Hva kan jeg gjøre selv?

Når du lurer på om hunden din er syk er det en rekke ting du kan undersøke selv. Veterinæren vil ofte stille deg disse spørsmålene når du ringer:

- Har hunden matlyst?

- Drikker hunden som normalt? Eller mer/mindre enn normalt?

- Temperatur (normaltemperatur hund 37,5-39) Hvorvidt snuta til hunden er tørr eller våt har lite å si. Ta temperaturen i endetarmen med et vanlig termometer.

- Puls

- Respirasjon; puster hunden jevnt, peser den, hiver den etter pusten?

 

 

 

Sår

Hvor sitter såret?

Når oppstod skaden?

Ved sterk blødning; legg press på såret og legg en trykkbandasje hvis mulig

Hvis hunden slikker på såret; bruk krage.

 

Halthet

- Hvilke(t) bein halter hunden på?

- Sjekk under poten - har den sår eller fremmedlegeme under poten?

- Er det tegn til varme/hevelse/ ømhet?

- Er det vondt å bøye/strekke beinet?

- Finner du sår? Selv små sår kan gi store skader. Av og til er såret lukket før det oppstår betennelse.

 

Forgiftning

Hvis hunden har spist noe giftig; forsøk å framkalle brekninger ved å legge salt under tunga. (NB: Ikke framkall brekninger hvis hunden har spist etsende stoff)

Forsøk å anslå omtrent hvor mye hunden har fått i seg av stoffet og ta vare på emballasjen

Ring veterinær dersom du ikke får hunden til å kaste opp med salt.

Giftinformasjonen: 2259 1300

 

 

 

Avliving

Som dyreeier kommer man som oftest ubønnhørlig dit at det er tid for å ta farvel med kjæledyret. Når tiden vel er inne ønsker vi å gjøre situasjonen minst mulig smertefull for deg og dyret ditt. Det er imidlertid endel spørsmål vi kan komme til å stille som kan komme brått på enkelte. 

 

Det kan være vi ber deg fylle ut et skjema for erklæring av eierforhold dersom vi ikke har tilstrekkelige journalførte opplysninger fra tidligere. Dette av juridiske årsaker.

 

Noen ganger kan det være nyttig for oss å obdusere. Dette gjør oss til bedre klinikere, og det kan være godt for deg som eier å vite årsaken til hundens lidelser. Vi kan utføre en makroskopisk obduksjon på klinikken. Ved forsikringssaker eller ved behov for avansert diagnostikk kan vi sende dyret til Veterinærinstituttet.

 

Dyr som avlives mediakamentelt skal ikke graves ned. Vi sender dem til kremering. Du kan velge å få tilbake asken i urne dersom du ønsker dette. Mer om urnevalg og minneplater kan du lese om på www.kremo.no

 

Har du spesielle ønsker; gi oss beskjed, så imøtekommer vi så godt det går.

Veiledende prisliste 2017

Konsultasjon 15 min: 565,-

 

Blodprøve analysert på klinikken: 875,-

 

Røntgenbilder: fra 850,-

 

HD røntgen: fra 2380,-

(innebærer initiell klinisk undersøkelse, sedasjon etter vekt og alder, røntgenbilder og innsending. Overvåking av pasient og oppvåkning)

 

Ørekonsultasjon: fra 2000,-

(innebærer mikroskopi og evt prøvetaking, sedasjon, grundig ørerens og valg av preparat etter funn samt oppvåkning av hunden etter behandling)

 

Tannstein hund: fra 2000,-

(innebærer anestesi av hunden etter vekt og alder, bruk av profsjonell tannunit for å fjerne tannstein og polere tennene etterpå, overvåking av hunden underveis og oppvåkning etter anestesi)

Tillegg vil komme ved behov for å trekke tenner etc.

 

Valpeattester, chip og vaksine: ca 1000,- pr valp

 

Chipmerking alene: 685,-

 

Oppmøte kveld/helg: 700,-

Kveldstillegg: 50% av konsultasjonspris (honorar)

Tillegg natt/helg: 100 % av konsuktasjonspris (honorar)

 

Alle priser er veiledende. Ved behov for mer medisiner/utstyr eller komplikasjoner som krever mer tid vil det komme tillegg i prisene.

Vaksinasjon av hund

Enkelte oppdrettere vaksinerer valpen første gang ved 6 ukers alder mot parvo.

De fleste valper vaksineres første gang ved 12 ukers alder mot parvo, valpesyke, smittsom leverbetennelse og kennelhoste.

Neste gang vaksineres hunden når den er ett år mot parvor, valpesyke, smittsom leverbetennelse og kennelhoste.

Deretter vaksineres hunden hvert år. Annenhvert år kun mot kennelhoste, annenhvert år mot alle 4 lidelser.

 

Alle de ovennevnte lidelser forårsakes av virus. Det finnes ingen behandling mot sykdommene, den eneste måten å unngå dem på er å vaksinere.

Ormekur til hund

Ormekur til hund og katt ble fra 2009 reseptpliktig. Dette er bestemt av Statens legemiddelverk som et tiltak for å redusere unødvendig medisinbruk og forebygge at det utvikler seg resistens mot de vanlig brukte legemidlene mot innvollsorm. Det er som regel unødvendig å behandle voksne friske hunder.

 

 

Symptomer på innvollsorm kan være alt fra dårlig vekst, dårlig pels, generell svekkelse, oppkast/diarè og vektreduksjon.

 

Behandling

Valper:         Ved 2, 4, 6, 8 og 12 uker etter fødsel

                   Ved 6 mnd og 12 mnd alder

 

Voksne:        Kun etter påvist innvollsorm i avføringsprøve

 

Drektige og diegivende tisper behandels sammen med valper ved 2, 4, 6 uker. Mot spolorm

Ikke møtt

 

Dersom du er forhindret fra å møte til avtalt time vil vi at du gir beskjed. 

 

Avtaler som ikke er avbestilt innen 24 timer vil faktureres med 50% av honoraret for timen.

 
Veterinærene Nedre Hallingdal & Dyrebutikken